DOSSIER
  - donderdag 15 augustus 2013 - Laatst aangepast op maandag 14 juli 2014

Huisvesting

Samenvatting

Het is belangrijk dat iedere student een kwalitatief goede kamer kan huren voor een eerlijke prijs. Helaas is het voor veel studenten niet eenvoudig om een dergelijke kamer te vinden. Veel studentensteden kampen met een hoge kamernood en veelal zijn studenten daar de dupe van. Lange wachttijden voor kamers, torenhoge huren die worden gevraagd en dan kan er nog van alles mis zijn met de kamer. Reden genoeg voor de LSVb om zich in zetten voor meer betaalbare en kwalitatief goede studentenhuisvesting.

Studentenkamers

Op zoek naar je eerste woonruimte ben je als student meestal aangewezen op de kamermarkt. Behalve studentenhuizen en studio’s zijn er nog verschillende andere mogelijkheden, zoals wonen bij een hospita, anti-kraak wonen, of in een getransformeerd pand wonen. Afhankelijk van de type woning die je kiest, zal je met een andere soort huisbaas te maken krijgen. Zo heb je woningcorporaties, al dan niet specifiek voor studenten, particuliere verhuurders en bijvoorbeeld een hospita waarmee je samen in één huis woont.

Voor al deze woonvormen zijn regels opgesteld over je rechten en plichten als huurder, de maximale huurprijs die jij mag betalen, en in welke staat je huisbaas de woning moet houden.

Hoeveel huur je uiterlijk mag betalen voor je woning staat vastgesteld met het ‘woningwaarderingsstelsel’ of kortweg puntenstelsel. Afhankelijk van of je in een zelfstandige of onzelfstandige woning woont wordt dit anders berekend. Een onzelfstandige woning, zoals een studentenkamer, betekent dat je voorzieningen zoals een keuken, douche en toilet deelt met anderen. Doe je dit niet en heb je een eigen voordeur, dan heb je een zelfstandige woning, zoals een studio of appartement.

Voor zelfstandige woningen is het puntenstelsel iets complexer dan voor onzelfstandige woningen, maar voor beide worden de punten (en dus je maximale huur) gebaseerd op de voorzieningen in de woning, de grootte van de kamer(s) en de locatie van de woning. Particuliere verhuurders weten vaak niet dat er maximumhuren gelden, of houden zich hier niet aan. Huren kunnen dan oplopen tot tientallen tot honderden euro’s te veel. Wil je weten of jij teveel betaalt, check dan wat de maximale huurprijs voor je kamer is op checkjekamer.nl. Hier kun je ook je woning controleren op brandveiligheid en uitzoeken of je recht hebt op huurtoeslag.

Standpunt LSVb

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt het belangrijk dat iedere student een kwalitatief goede kamer kan huren voor een eerlijke prijs. Daarom probeert de LSVb veel aandacht te besteden aan de zogenaamde huisjesmelkers, om zo de te hoge huurprijzen naar een behoorlijk niveau terug te brengen. De LSVb houdt zich daarnaast ook bezig met andere huisvestingsproblemen zoals kamernood in de grote studentensteden, de kwaliteit van studentenkamers en bijvoorbeeld brandveiligheid.

ACHTERGROND

Woonvormen en contracttypen

Campus contracten

Het campuscontract is een speciale tijdelijke huurovereenkomst die maakt dat je alleen als student in een studentenwoning kan wonen. Wanneer je bent afgestudeerd moet je uit je woning en kan een andere student je plek innemen.

Het campuscontract is in de wet geregeld (artikel 7:274 lid 4 BW). Wanneer je een campuscontract hebt afgesloten, betekent dit dat jouw huurovereenkomst gekoppeld is aan je inschrijving bij een onderwijsinstelling. Dit maakt dat wanneer jouw inschrijving bij een onderwijsinstelling eindigt, jij je kamer zult moeten verlaten. Om te controleren of je wel ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling, mag jouw verhuurder iedere paar maanden een bewijs van inschrijving vragen. Je hebt dan drie maanden de tijd om dit bewijs te overhandigen.

Wanneer je een campuscontract hebt en je kunt geen bewijs van inschrijving geven, dan is jouw verhuurder bevoegd de huur op te zeggen. Zodra dit gebeurt sta je gelukkig niet direct op straat. De verhuurder is gebonden aan een wettelijke opzegtermijn die, afhankelijk van jouw woonduur, tussen de 3 en 12 maanden zal liggen.

Weiger je echter je kamer te verlaten, dan kan jouw verhuurder naar de rechter stappen om je alsnog uit je kamer te krijgen. De kosten van de procedure worden in dat geval uiteraard op jou verhaald, wanneer de verhuurder de procedure wint.

Let op! In de huurovereenkomst moet bepaald zijn dat de woning na beëindiging van de huurovereenkomst opnieuw aan een student zal worden verhuurd. Is dit niet het geval, dan kun je betogen dat er geen sprake is van een campuscontract en mag jouw verhuurder de huur niet opzeggen op basis van het feit dat jij geen bewijs van inschrijving bij een onderwijsinstelling kunt overhandigen.

Studentenhuis

Wonen in een studentenhuis is eigenlijk een kamergewijs verhuurde woning. Woon je dus in een studentenhuis, dan is de kans erg groot dat je onzelfstandig woont. De eigenaar (particulier of woningcorporatie) heeft vaak meerdere woningen in zijn bezit die hij op deze manier verhuurt, maar het komt ook voor dat de ouders van een student een pand kopen in de stad waar zoon of dochter studeert. De zittende kamerbewoners bepalen in de praktijk vaak wie er eventueel in aanmerking komt voor een vrijkomende kamer. Daarvoor moet de geïnteresseerde dan komen hospiteren. Hoe een hospiteeravond eruit ziet is per huis afhankelijk. Ook komt het voor dat de eigenaar selecteert wie er komt te wonen, of kun je zonder hospiteeravond aangeven dat een bekende van je geïnteresseerd is in de kamer.

Hospita kamer

Wanneer je bij iemand in huis terecht komt, dan woon je bij een hospita. Je hebt dan je eigen kamer, maar deelt de voorzieningen met de huiseigenaar.

Let wel op: kies je voor de hospitakamer dan heb je de eerste negen maanden dat je huurt minder rechten. Voor deze kamers geldt namelijk een proefperiode. De hospita kan de eerste negen maanden zonder opgaaf van redenen de huur opzeggen. Wel moet daarbij een opzegtermijn van drie maanden worden aangehouden, maar je hebt dus in deze eerste periode geen recht op huurbescherming. Na de negen maanden zal de hospita eenzelfde procedure moeten doorlopen om jouw uit je kamer te kunnen krijgen als een andere huiseigenaar.

Voor hospitakamers kun je je het beste wenden tot een niet commercieel kamer bemiddelingsbureau. Vanzelfsprekend kun je ook gebruik maken van de kamersites op internet. Deze sites letten overigens totaal niet op de hoogte van de huur die wordt gevraagd. Die ligt maar al te vaak boven het wettelijk toegestane maximum.

Studentenhuisvesters

In een groot aantal steden kun je je bij een woningcorporatie voor studenten inschrijven. Zij werken met een wachtlijst, waardoor het gunstig kan zijn om je zo vroeg mogelijk in te schrijven. De prijzen voor de kamers liggen eigenlijk altijd beneden de toegestane maximumhuur en de woningen zijn vaak goed onderhouden. Weet je al waar je gaat studeren of studeer je al, kijk eens bij de volgende studenten huisvesters:

 • De Key (Amsterdam)
 • DUWO (Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden)
 • Idealis (Wageningen)
 • Lefier StadGroningen (Groningen)
 • Singelveste Alleewonen (Breda)
 • SLS Wonen, onderdeel van DUWO (Leiden)
 • SSH (Utrecht, Zeist, Amersfoort en Tilburg)
 • SSHN (Nijmegen)
 • Vestia Rotterdam Stadswonen (Rotterdam)
 • Vestide, onderdeel van Woonbedrijf (Eindhoven)
 • WonenBreburg (Breda en Tilburg)
 • Woonpunt (Maastricht)
ACHTERGROND

Kosten

Wanneer je op jezelf gaat wonen komen er allerlei kosten op je af. Je moet voor je kamer of woning betalen, maar ook voor gas, water, licht, internet, tv- aansluiting en noem maar op. Daarnaast wordt je misschien zelfs gevraagd bemiddelingskosten (ook wel sleutelgeld of contractkosten genoemd) te betalen. Heb je een zelfstandige woning, dan bestaat er een grote kans dat je wat van je kosten terug kan krijgen door middel van huurtoeslag.

Huurprijs

Voor sociale huurwoningen, dit zijn goedkope huurwoningen met een kale huurprijs tot €699,48 bedoeld voor mensen met een inkomen tot €34.678, staat in de wet vastgelegd wat de maximaal redelijk huurprijs voor een kamer of woning is. Dit is het ‘woningwaarderingsstelsel’, of puntenstelsel. Afhankelijk van of je in een zelfstandige of onzelfstandige woning woont wordt dit anders berekend. Voor zelfstandige woningen is het puntenstelsel iets complexer dan voor onzelfstandige woningen, maar voor beide worden de punten (en dus je maximale huur) gebaseerd op de voorzieningen in de woning, de grootte van de kamer(s) en de locatie/omgeving van de woning.

Door de kamernood in veel studentensteden wordt er vaak veel te hoge huur gevraagd, vooral bij particuliere verhuurders. Om te weten of je teveel betaalt is het mogelijk om je kamer of woning te checken. Op de handige website checkjekamer.nl van de LSVb kun je aan de hand van een vragenlijst er binnen een paar minuten achter komen of jij teveel betaalt: dus doe nu de check! Hier kun je ook je woning controleren op brandveiligheid en uitzoeken of je recht hebt op huurtoeslag. Blijk je teveel te betalen, dan kun je dit aanvechten. Kijk voor meer informatie hieronder bij huurcommissie en huurteams.

Service kosten en all-in huren

De meest gebruikelijke manier waarop je huur aan je huisbaas of verhuurder betaalt is door middel van een kale huur, met daarbij nog extra kosten voor services en gas, water, licht en verwarming. Soms zitten hier ook nog extra’s bij zoals internet en/of tv-aansluiting, een vuilnis ophaaldienst of een glazenwasser. Het is goed altijd te kijken naar de specificatie van deze kosten. Krijg je deze niet van je verhuurder kun je hierom vragen of bezwaar maken. Ook kun je bezwaar maken wanneer je vindt dat je een te hoog voorschotbedrag betaalt of je het niet eens bent met het kostenoverzicht. Bezwaar maken doe je bij de huurcommissie.

Het is mogelijk dat je een all-in huurprijs hebt. Dan betaal je maandelijks een vast bedrag aan je verhuurder, waar alle kosten bij in zitten. Het voordeel hiervan is dat je precies weet hoeveel je in totaal kwijt bent aan je woning. Een nadeel is dat het voor de huurder niet duidelijk is of de kosten die worden gerekend niet te hoog zijn. Betaal jij een all-in huur en vermoed je dat je teveel betaalt, neem dan contact op met de huurcommissie of het huurteam in jouw woonplaats.

Bemiddelingskosten

Wanneer jij een contract tekent zou het kunnen dat je wordt gevraagd om bemiddelingskosten, sleutelgeld, contractkosten of iets dergelijks te betalen. Deze bedragen kunnen oplopen tot richting de €1000 en worden vaak gevraagd van tussenliggende bemiddelingskantoren of makelaars. Belangrijk om te weten is dat dit niet altijd wettelijk is toegestaan. Hier kun je dus in sommige gevallen achteraf bezwaar tegen maken. Momenteel bestaat hierbij nog een onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen.

Voor zelfstandige woningen is het nooit toegestaan bemiddelingskosten te vragen van de huurder wanneer het tussenliggende bedrijf deze kosten ook al vraagt van de verhuurder. Wanneer jij zelf een makelaar of bemiddelaar inschakelt om een woning te zoeken gaat dit dus niet op.

Voor een onzelfstandige woning bestaat momenteel nog een uitzondering in de wet, die aangeeft dat het wel is toegestaan om van zowel de verhuurder als de huurder een bedrag te vragen, zolang deze ‘redelijk’ is. Aangezien dit tot veel verwarring leidt heeft minister Blok in september besloten om deze uitzondering te schrappen. Momenteel kan je dus al wel bezwaar maken wanneer jij een erg hoog bedrag hebt betaalt aan bemiddelingskosten voor je kamer, maar is er een kans dat je geen gelijk krijgt. Wanneer je dit wilt doen is het dan ook van belang om informatie in te winnen bij een huurteam of lokale rechtswinkel.

ACHTERGROND

Huurbescherming

Plichten als huurder

Huurbescherming is je belangrijkste recht, maar je hebt als huurder ook een aantal belangrijke plichten. Dat zijn de volgende:

 • Je dient op tijd de huur te betalen;
 • Je moet je als een ‘goed huurder’ gedragen, dus in ieder geval geen overlast veroorzaken;
 • Het plegen van ‘klein onderhoud’ is voor jouw rekening. Zie de Lijst kleine herstellingen.
 • Bij je verhuizing moet je je kamer in de juiste staat opleveren.

Om problemen te voorkomen is het handig om aan het begin van de huurperiode, liefst samen met de huisbaas, een ‘opnamestaat’ van je kamer te maken, waaruit blijkt in welke staat je kamer verkeerde toen jij er kwam wonen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een beschrijving én foto’s te maken. Je verhuurder kan in dat geval nooit eisen dat je bij verhuizing bijvoorbeeld een schrootjeswand weghaalt die er al zat toen je de kamer ging huren.

Huurbescherming

Huurbescherming wil zeggen dat de verhuurder jou alleen uit je kamer kan zetten na toestemming van de rechter. Hij kan die toestemming vragen als hij de huur schriftelijk en aangetekend heeft opgezegd en jij daar zes weken later nog niet op hebt gereageerd of als je hebt laten weten dat je niet met de opzegging akkoord gaat. Als huurder hoef je in dit geval nooit zelf naar de rechter te stappen. De verhuurder moet bij de rechter om beëindiging van de huurovereenkomst vragen.

Een verhuurder kan je maar op een beperkt aantal gronden uit je kamer zetten. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Zegt je verhuurder de huur op en wil je niet van je kamer af, win dan gedegen advies in bij het lokale huurteam, de Huurcommissie of de Studentenlijn. Blijf overigens altijd de huur gewoon doorbetalen en kom je andere verplichtingen ook na. Doe je dat niet dan gooi je wellicht je eigen glazen in.

Let op: voor hospitakamers geldt een proefperiode van negen maanden. Gedurende die tijd kan de verhuurder je zonder opgaaf van redenen de huur opzeggen en heb je dus geen recht op huurbescherming.

Wanneer verlies je de zaak

De rechter zal een verzoek tot beëindiging van de huurovereenkomst alleen in de volgende zeven gevallen toewijzen:

 • Je gedraagt je niet als een goed huurder. Je betaalt bijvoorbeeld enige maanden de huur niet, je woont het huis uit of je bezorgt ernstige overlast aan omwonenden.
 • Je hebt de kamer voor bepaalde tijd gehuurd en die is voorbij. Dit kan alleen in bijzondere situaties en er moeten voor die bepaalde tijd door de verhuurder ook hele goede redenen worden aangevoerd. Daarbij is wat in het huurcontract staat niet doorslaggevend. Wil de verhuurder vanwege het aflopen van de bepaalde tijd de huur beëindigen, win dan altijd gedegen advies in.
 • De verhuurder heeft de kamer dringend nodig voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld om er zelf in te gaan wonen of omdat hij een renovatie wil uitvoeren die alleen mogelijk is als de huurovereenkomst wordt beëindigd. Ook kan een studentenhuisvester (een verhuurder die als doelstelling heeft om studenten te huisvesten, zoals een SSH) deze opzeggingsgrond gebruiken als je nog in een specifiek voor studenten bedoeld pand woont terwijl je al geruime tijd niet meer studeert. Er moet dan wel in je huurcontract staan dat de kamer weer aan een student zal worden verhuurd. De rechter zal beoordelen of het belang van de verhuurder zwaarder weegt dan dat van de kamerbewoner. Je hebt in dat specifieke geval geen recht op vervangende woonruimte. Wel kan de rechter besluiten dat de verhuurder (een deel van) de verhuis- en herinrichtingskosten aan je moet vergoeden.
 • In veel huurcontracten staat de bepaling dat je binnen een bepaalde periode, bijvoorbeeld één of twee jaar, van je kamer moet zijn als je niet meer als student staat ingeschreven. Een huurcontract met een dergelijke bepaling wordt een ‘campuscontract’ genoemd. De verhuurder kan de rechter inschakelen om je uit je kamer te zetten als je na de in het contract genoemde termijn in je kamer blijft wonen.
 • Je weigert een ‘redelijk aanbod’ om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten voor dezelfde kamer. Dit aanbod mag niet gaan over de hoogte van de huurprijs en/of de servicekosten, maar kan bijvoorbeeld het verzoek van de verhuurder zijn om de huur voortaan per bank in plaats van contant met een kwitantie te betalen. Zeker als (bijna) al je huisgenoten zoiets een goed voorstel vinden, kan de verhuurder je op deze manier proberen te ‘dwingen’ daar ook mee in te stemmen. Doe je dat niet, dan kan de rechter beslissen dat je huurovereenkomst op een bepaalde datum eindigt, tenzij je (meestal binnen een maand) alsnog akkoord gaat.
 • De bestemming van het pand waarin je woont is in strijd met een definitief vastgesteld bestemmingsplan en de verhuurder moet het pand volgens dit plan gaan gebruiken. Volgens dit plan zou er bijvoorbeeld op de plek waar jouw pand staat, een kantoorpand of een groenvoorziening moeten zijn.
 • Een hospes/hospita kan bij de rechter om beëindiging van het huurcontract vragen op grond van een belangenafweging tussen huurder en verhuurder. De hospes/hospita kan de huurovereenkomst op deze grond proberen te beëindigen ná de eerste negen maanden van de huurovereenkomst (zie verderop). De rechter zal de aangevoerde belangen tegen elkaar afwegen en een beslissing nemen. Belangrijk is dat de hospes/hospita de gang naar de rechter moet maken. Hij/zij hoeft niet zonder meer gelijk te krijgen. Als de hospita bijvoorbeeld aanvoert dat ze de huur wil verhogen en jij gaat daar niet mee akkoord omdat de huur al op het wettelijk toegestane maximum ligt, is de kans zeer klein dat de verhuurder zal winnen. Dat is ook het geval als er ‘op papier’ (in het huurcontract) misschien sprake is van een hospitakamer, maar in de praktijk niet. Als huurder en hospita geen voorzieningen (keuken, douche, toilet) met elkaar delen en elkaar in het ‘dagelijks verkeer’ dus niet tegenkomen, is er geen sprake van een hospitakamer. En dan geldt deze opzeggingsgrond voor de verhuurder niet.

Situaties zonder huurbescherming

 1. Bij gemeentepanden die in afwachting van sloop of herbestemming leegstaan en door de eigenaar tijdelijk worden verhuurd.
 2. Als de bank het pand vordert waarin je woont, omdat de verhuurder zijn hypotheekverplichtingen niet is nagekomen. Als in de hypotheekakte staat dat het pand niet mag worden (onder)verhuurd, loop je de kans op straat te worden gezet, ook al heb je zelf niets verkeerd gedaan.
 3. Als je een kamer onderhuurt. Als de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder tot een eind komt, is je positie als onderhuurder zwak. Je hebt wettelijk alleen huurbescherming tegenover de hoofdhuurder, maar niet tegenover de verhuurder. Soms houdt de rechter rekening met de belangen van de onderhuurder, bijvoorbeeld als de verhuurder van de onderhuur afwist of er toestemming voor heeft gegeven.
ACHTERGROND

Huurcommissie en huurteams

Wanneer blijkt dat je teveel huur betaalt voor je woning of service kosten, kun je natuurlijk eerst naar je verhuurder stappen om te vragen of de huur lager mag. Wanneer je verhuurder hier niet mee akkoord gaat, kun je naar de huurcommissie stappen. Je kunt bij de huurcommissie een procedure starten waarbij je de wettelijke huurprijs gaat betalen voor je woning. Zeker doen dus!

Voor de volgende zaken kun je naar de huurcommissie stappen. Wanneer je:

 • kale huurprijs hoger is dan volgens het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) zou mogen;
 • te hoge service kosten betaalt;
 • het niet eens bent met een huurverhoging na woningverbetering;
 • tijdelijke huurverlaging wilt vanwege achterstallig onderhoud;
 • een all-in prijs hebt en deze wilt laten splitsen in aparte kale huur en service kosten.

De procedure

De procedure begint door het indienen van een verzoekschrift (een formulier) op de website www.huurcommissie.nl waarna je een bevestiging krijgt met de contact gegevens van de huurcommissie. Dan betaal je €25 (leges) die je terug krijgt wanneer je de zaak wint. Vervolgens zal iemand langskomen om je woning te onderzoeken en een rapport schrijven over de situatie. Tijdens de zitting zullen jij en je huisbaas dan worden uitgenodigd waarin jullie reactie kunnen geven op dit rapport. Naar aanleiding hiervan zal een uitspraak worden gedaan en krijg je deze binnen 6 weken thuisgestuurd. Heb je gelijk gekregen? Dan krijg je de leges terug en zal je verhuurder gedwongen zijn om de huur te verlagen zolang jij in deze kamer woont!

Wat zijn de huurteams?

Voor veel studenten is de stap naar de Huurcommissie erg groot, waardoor er in verschillende steden door gemeenten en wijkcentra zogenaamde Huurteams zijn opgezet. Zij staan huurders bij in geschillen (onenigheid) over de huur van je woning. Deze teams zijn toegankelijker dan de huurcommissie en kunnen je helpen bij het proces. Deze hulp is gratis en vrijblijvend. In veel studentensteden zitten huurteams, die allemaal ongeveer dezelfde werkwijze hebben. Ze zijn onafhankelijk en kunnen je helpen met je puntentelling door langs te komen en de oppervlakten op te meten. Hieronder is de contact informatie te vinden van verschillende studentensteden. Staat jouw stad er niet tussen? Bij de rechtswinkel uit jouw omgeving kunt je terecht voor gratis juridisch advies of natuurlijk bij de studentenlijn van de LSVb.

Amsterdam

Hier is per stadsdeel een apart huurteam actief. Kijk voor meer informatie op www.wswonen.nl voor de adresinformatie en spreekuren voor jouw stadsdeel.

Den Haag

Informatie over het huurteam van Den Haag is hier te vinden. Je kunt ook direct bellen met de huurconsulent op 06-31992495.

Groningen

De Groninger Studentenbond (GSb) heeft sinds 2008 een huurteam van studenten. Voor meer informatie zie www.huisvestingsklachten.nl of op de site van de Groninger Studentenbond of bel 050-3634675.

Hilversum

Voor meer informatie over het huurteam van Hilversum, zie www.huurteamhilversum.nl

Leeuwarden

Woon je in Leeuwarden en wil je contact met een huurteam? Dat kan! Mail ze op of bel 058 2132415. Liever eerst op de site kijken? Ga naar http://huurteamleeuwarden.nl.

Nijmegen

De huurteams in Nijmegen benaderen huurders wijk voor wijk, maar je kunt ook zelf contact opnemen. Ga naar www.huurteamsnijmegen.nl of bel 0624247473

Rotterdam

Voor meer informatie over het Huurteam van Rotterdam kun je kijken op www.huurteamrotterdam.nl of bel 010-2142799.

Utrecht

Wil je in contact komen met de medewerkers van het Huurteam Utrecht? Kijk voor meer informatie op www.huurteam-utrecht.nl of bel ze direct op 085-2734933.

Zwolle

In Zwolle kun je voor deze zaken terecht bij de Studentenbalie, een initiatief van SOOZ. Je kunt de balie bereiken door te mailen naar . Op dinsdag, woensdag en donderdag kun je er ook langsgaan in het C-gebouw van Christelijke Hogeschool Windesheim.

ACHTERGROND

Woningwaarderingsstelsel/Puntensysteem

Met het puntensysteem kun je bepalen wat de maximale huurprijs van je kamer of woning mag zijn. Punten worden toegekend op basis van de kwaliteit van de kamer of woning. Voor kamers geldt een ander puntensysteem dan voor zelfstandige huurwoningen. Doe de huurprijscheck op www.checkjekamer.nl.

ACHTERGROND

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016

Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016 is een belangrijke stap om de kamernood te lijf te gaan. Het doel van dit Actieplan is om enerzijds te komen tot de realisatie van extra studentenhuisvesting. Anderzijds wordt een proces ingang gezet waarbij alle betrokken partijen op zowel landelijk als lokaal niveau directer met elkaar gaan samenwerken om tot een goede invulling van het tekort aan studentenhuisvesting te komen.

De betrokken partijen bij dit Actieplan zijn: Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting, de VSNU, vereniging van universiteiten, de HBO-raad overkoepelende vereniging van HBO-instellingen, Vastgoedbelang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, de G4 en de Kennissteden, waarin de steden Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen vertegenwoordigd zijn en natuurlijk de Landelijke Studenten Vakbond.

ACHTERGROND

Kamernood

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kamernood brengt de Landelijke Studenten Vakbond jaarlijks de ‘Kamernoodinventarisatie‘ uit. Afgelopen jaar bleek de kamernood opgelopen te zijn tot bijna 30.000 eenheden. Dit vindt de LSVb onacceptabel en daarom moet er meer studentenhuisvesting gerealiseerd worden. Dit betekent niet alleen nieuwbouw, ook leegstand moet benut worden.


ACTUALITEIT
donderdag 17 juli 2014
PERSBERICHT

Bouw studentenwoningen ligt niet op schema

Van de afgesproken 16.000 studentenwoningen zijn er momenteel 8.094 gerealiseerd. Dit maakte minister Blok vandaag bekend middels een brief aan de Kamer. Dit betekent dat de afgelopen 3 jaar slechts de helft van de beloofde woningen is gerealiseerd, en de andere helft in 2016 al moet staan. LSVb-voorzitter Tom Hoven: "Er zal de komende tijd erg veel haast moeten worden gemaakt wil de doelstelling nog gehaald worden".


ACTUALITEIT
woensdag 11 juni 2014
NIEUWSBERICHT

Een maand huur bemiddelingskosten, wat vind jij?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil een einde maken aan de bemiddelingskosten die nu vaak worden gevraagd bij kamerverhuur. Op dit moment staat een wetsvoorstel hierover open ter consultatie. Dit betekent dat iedereen zijn of haar mening over dit wetsvoorstel online kan aangeven. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept studenten op via de internetconsultatie te pleiten voor boetes bij overtreding.


ACTUALITEIT
dinsdag 11 maart 2014
NIEUWSBERICHT

Aanpak huisjesmelkers halverwege

Vandaag heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waardoor gemeentes de malafide pandjesbazen harder kunnen aanpakken. Huisbazen die vaak overtredingen plegen op gebied van slecht onderhoud van een pand kunnen voortaan stevig beboet worden. Ook wordt het voor gemeente makkelijker een pand te onteigenen waardoor de gemeente zelf het beheer kan overnemen.


ACTUALITEIT
vrijdag 20 december 2013
NIEUWSBERICHT

Het jaar 2013 vanuit studentenperspectief

Het jaar 2013 verdient een terugblik vanuit studentenperspectief. Het afgelopen jaar bracht ons uitstel van een leenstelsel en de plannen rondom de ov-studentenkaart, een vervroegde aanmelddatum voor aankomend studenten én nieuwe kansen voor onderwijs buiten eigen land. Met dit overzicht frist de Landelijke Studenten Vakbond jouw geheugen en dat van de politici even op. Wat waren de plannen en waar staan we nu:


ACTUALITEIT
donderdag 26 september 2013
PERSBERICHT

Kamertekort blijft problematisch

In 2021 zijn er 18.000 extra studentenkamers nodig bovenop het huidige tekort van 31.900 kamers. Dat is de belangrijkste conclusie van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences. De LSVb pleit er daarom voor dat de bouw van nieuwe studentenkamers hoog op de agenda blijft staan.


ACTUALITEIT
maandag 09 september 2013
PERSBERICHT

10.000 extra kamers nodig om tekort op te lossen

Om het tekort van 30.000 studentenkamers op te lossen zijn er nog 10.000 extra kamers nodig. Dat blijkt uit de kamernoodinventarisatie van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). In 2011 maakten woningorganisaties in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) afspraken om het kamertekort vóór 2016 aan te pakken. Halverwege de termijn maakt de LSVb de balans op en kijkt welke plannen zijn gerealiseerd. "De positieve houding van minister Blok over het LAS is onterecht. Veel bouwprojecten lopen vertraging op, het is de hoogste tijd voor Blok om de bouw van studentenkamers aan te moedigen." Aldus Jorien Janssen, voorzitter van de LSVb.


ACTUALITEIT
dinsdag 26 maart 2013
PERSBERICHT

LSVb schrikt van forse huurstijging op particuliere kamermarkt

Uit cijfers van kamernet.nl blijkt dat de huur van een particuliere studentenkamer met gemiddeld 10% is gestegen afgelopen jaar. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt dit zorgelijk, want hiermee worden studenten extra hard getroffen. Als studenten straks ook nog hun basisbeurs en ov-kaart kwijt raken, is een kamer van gemiddeld 415 euro per maand niet te betalen.


ACTUALITEIT
woensdag 06 maart 2013
PERSBERICHT

Pak ook huisjesmelker bij studenten aan

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is blij dat Minister Blok huisjesmelkers strenger wil gaan aanpakken. De aanleiding is misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten, maar ook studenten leven te vaak in (brand)onveilige of slecht onderhouden panden. De LSVb wil daarom dat de nieuwe wet die dit mogelijk gaat maken, ook rekening houdt met studentenhuisvesting.


ACTUALITEIT
donderdag 14 februari 2013
PERSBERICHT

Woonakkoord biedt hoop voor studentenhuisvesting

De desastreuze plannen voor studenten om de kamerhuur te bepalen op basis van 4,5% van de WOZ-waarde zijn met het nieuwe woonakkoord van de baan. De Landelijke Studenten Vakbond vindt dit goed nieuws, want studentenhuisvesters kunnen nu in ieder geval hun bouwplannen doorzetten. LSVb-voorzitter Kai Heijneman: “Nu moet er een goed alternatief komen dat bij studentenhuisvesting past.”


ACTUALITEIT
donderdag 02 februari 2012
PERSBERICHT

Nieuwe minister snapt het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting niet

Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft afgelopen dinsdag een brief over huurtoeslag voor onzelfstandige woningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister stelt dat het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting slechts inzet op zelfstandige woonruimte. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is verbaasd over dit bericht, want er zijn juist onzelfstandige studentenkamers nodig.


ACTUALITEIT
donderdag 02 februari 2012
PERSBERICHT

Actieplan Donner: 16.000 extra studentenkamers

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat de kamernood onder studenten te lijf met een Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting. Een plan dat ondertekend is door sociale en particuliere studentenhuisvesters, gemeenten, hoger onderwijsinstellingen en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Het plan zorgt voor verlichting van bouwregels, biedt verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke bouw en brengt betrokken partijen bij elkaar in een landelijk platform studentenhuisvesting. De sociale verhuurders, verenigd in brancheorganisatie Kences, zeggen in het plan toe de komende jaren 16.000 kamers bij te bouwen, een investering van € 1 miljard.


ACTUALITEIT
dinsdag 06 september 2011
PERSBERICHT

LSVb onderzoek geeft aan dat kamernood studenten erg snel stijgt

Ruim 30.000 studenten wonen noodgedwongen bij hun ouders. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Deze studenten willen wel op kamers, maar er is geen plek. De wachttijd voor een kamer kan op sommige plaatsen oplopen op tot wel twee jaar. Dit blijkt uit de Kamernoodinventarisatie 2011 van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).


ACTUALITEIT
woensdag 13 juli 2011
PERSBERICHT

Meer dan zestig procent studenten heeft te hoge huurprijs

Afgelopen week is het jaarlijkse Check je Kamer onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) afgerond. Via de website www.checkjekamer.nl vulden bijna 50.000 studenten gegevens in over huurprijs en kamergrootte. Dit Check je kamer - Rapport 2010-2011 is bedoeld om de studentenwoningmarkt in kaart te brengen, en laat net als eerdere onderzoeken zien dat studenten nog altijd te veel betalen en dat de prijs per vierkante meter is gestegen.


ACTUALITEIT
maandag 16 mei 2011
PERSBERICHT

Huurprijs voor studentenwoningen met 120 euro verhoogd

Het kabinet verhoogt komend jaar de maximale huur met 120 euro per maand voor nieuwe huurders. Studenten worden zwaar getroffen door deze huurverhoging, omdat het een stijging van de huurprijs van tientallen procenten betekent. De maatregel gaat in op 1 juli. Huurders die daarna verhuizen, worden geconfronteerd met de hogere huurprijs. Studenten verhuizen vaak, dus deze huurstijging heeft op hen snel een groot effect.


ACTUALITEIT
donderdag 10 maart 2011
PERSBERICHT

Studenten herkiezen Betty Chang tot Huisjesmelker van het Jaar

Uit meer dan honderd nominaties hebben de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en ROOD, jong in de SP de huisjesmelker van het jaar verkozen. Studenten konden hun huisbaas voor deze weinig eervolle prijs opgeven, als deze de regels niet zo nauw neemt, studenten afzet of zijn panden niet onderhoudt. Net als in 2006 is Betty Chang verkozen tot de winnaar en huisjesmelker van 2011. Ze weigerde echter de prijs in ontvangst te nemen.

MEER DOSSIERS

Terug naar overzicht

OVER DOSSIERS

De Landelijke Studenten Vakbond probeert volledige informatie te bieden omtrent grote student gerelateerde thema's.

Dossiers bevatten naast kerninformatie ook waar mogelijk actualiteit, downloadbare documenten, relevante nieuwsartikelen en het standpunt van de LSVb.

Is er informatie die in dit dossier opgenomen moet worden? Neem dan contact met ons op.